MENU
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla
tel./fax 25-755-45-02
INNE

Dodano przez: T.Boreczek                                                                                                  czytaj więcej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni
W 2012r. Gmina Serokomla  realizowała  przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni"
Dodano przez: T.Boreczek                                                                                                  czytaj więcej
Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży
Gmina Serokomla  systematycznie realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej   przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. W I półroczu 2013r.  również realizowała zadanie
pn."Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży"
Dodano przez: T.Boreczek                                                                                                  czytaj więcej
Galeria
Galeria
Informacja
Dodano przez: T.Boreczek (09.10.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Gmina Serokomla informuje, że realizacja zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
jest dotowana na podstawie umowy nr 232/2013/D/OZ z 26.06.2013r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.