Archiwum aktualności - ogłoszenia
AKTUALNOŚCI - OGŁOSZENIA
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla
tel./fax 25-755-45-02
Dodano przez: T.Boreczek (01.02.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Zwrot Podatku Akcyzowego
Urząd Gminy Serokomla informuje, że w miesiącu lutym będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wymagane dokumenty...
Dodano przez: T.Boreczek (15.02.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobó zawierających zabest (uzupełniający nabór wniosków)
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest (uzupełniający nabór wniosków)
Dodano przez: T.Boreczek (19.02.2013)                                                                                                 czytaj więcej
SPOTKANIE  INFORMACYJNO- SZKOLENIOWE
Lokalna Grupa Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12, sala konferencyjna ,  w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 10.00.
Dodano przez: T.Boreczek (12.03.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Proces wyłączenia naziemnej telewizji analogowej
Bądź gotowy na proces wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na naszym obszarze... 
Dodano przez: T.Boreczek (21.03.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Wścieklizna na terenie Gminy Serokomla
W związku z wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie gminy Serokomla Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łukowie przesyła w załączeniu Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na części terenu gminy Serokomla.

Dodano przez: T.Boreczek (10.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. W dniu 18.04.2013 r., konsultant będzie do dyspozycji mieszkańców gminy Serokomla
Dodano przez: T.Boreczek (10.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku dla Weroniki i innych 26 kwietnia 2013 r.
Dodano przez: T.Boreczek (10.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną
Na terenie województwa lubelskiego w dniach 16 - 21 kwietnia 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.
Dodano przez: T.Boreczek (16.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Konkurs na wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
8 kwietnia 2013 r. rozpocznie się konkurs o udzielenie wsparcia na rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs jest zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)".
Dodano przez: T.Boreczek (16.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Oferta pracy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko:       ASYSTENTA RODZINY
Dodano przez: T.Boreczek (30.04.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Zwrot Podatku Akcyzowego
Urząd Gminy Serokomla informuje, że zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany
od 30 kwietnia 2013r. od godz. 1000 w kasie urzędu.
Wyjazd studyjny
Dodano przez: T.Boreczek (15.05.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2013  r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych i potencjalnych liderów z obszaru LGD na teren powiatu bialskiego.
Dodano przez: T.Boreczek (17.05.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Bądź gotowy na proces wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na naszym obszarze
17 czerwca 2013 roku, na terenie województwa lubelskiego zostanie wyłączony analogowy sygnał telewizji naziemnej. Po tej dacie mieszkańcy regionu będą mogli korzystać tylko, z dostępnego już teraz, sygnału cyfrowego.
Dodano przez: T.Boreczek (13.02.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2013
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Serokomla o charakterze pożytku
publicznego w 2013 r.
Dodano przez: T.Boreczek (17.05.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Lublinie prowadzi Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Dodano przez: T.Boreczek (17.05.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Wójt Gminy Serokomla informuje, że trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Dodano przez: T.Boreczek (04.06.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Ogłoszenie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
Ogłoszenie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych w dniach 5 - 8.06.2013 r.
Dodano przez: T.Boreczek (25.06.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Serokomla z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli
Bezpłatne badania mammograficzne
Dodano przez: T.Boreczek (03.07.2013)                                                                                                 czytaj więcej
MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Serokomla
Dodano przez: T.Boreczek (03.07.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Harmonogram oraz informacje dotyczące  wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Serokomla
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Dz. nr 481/2 w m. Ruda
Dodano przez: T.Boreczek (12.07.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę Dz. nr 481/2 w m. Ruda
Wyprawka szkolna 2013 / 2014
Dodano przez: T.Boreczek (19.07.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Informacjew sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup
podręczników szkolnych 2013/2014.
Dożynki 2013 "Smak Tradycji Gminy Serokomla"
Dodano przez: T.Boreczek (20.07.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli serdecznie zaprasza do udziału w imprezie
kulturalno-integracyjno-plenerowej "Smak Tradycji Gminy Serokomla" na łące parafialnej w Serokomli.
Stypendium Szkolne 2013 / 2014
Dodano przez: T.Boreczek (03.09.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Wójt Gminy Serokomla informuje, że do dnia 1 września do 17 września 2013 r. przyjmowane będą "Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Serokomla" na rok 2013/2014. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Serokomla.
Lokalna Grupa Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12, sala konferencyjna ,  w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10:00. Spotkanie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność z działania ,,Odnowa i rozwój wsi" oraz ,,Małe projekty" składanych  za pośrednictwem LGD ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PROW na lata 2007-2013.
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Dodano przez: T.Boreczek (05.09.2013)                                                                                                 czytaj więcej
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Dodano przez: T.Boreczek (12.09.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)
Dodano przez: T.Boreczek (01.10.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wszystkim chętnym osobom pełnoletnim zarejestrowanie się
i zostanie użytkownikiem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).
Informacja o konsultacjach społecznych na 2014 rok
Dodano przez: T.Boreczek (09.10.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Informuje się, że Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Serokomla z dnia 8 października 2013r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Poradnik
Dodano przez: T.Boreczek (25.10.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Poradnik postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych
Wójt Gminy Serokomla informuje, że w terminie od 04 listopada do 29 listopada 2013r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Dodano przez: T.Boreczek (04.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2014 rok
Dodano przez: T.Boreczek (05.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Ogłoszenie dotyczące Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
Dodano przez: T.Boreczek (08.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Wójt Gminy Serokomla informuje o możliwości zarejestrowania się w systemie (ZIP)
Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.
Informacje o szlaku rowerowym na terenie Gminy Serokoml
Dodano przez: T.Boreczek (22.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Informacje o szlaku rowerowym na terenie Gminy Serokoml
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni
Dodano przez: T.Boreczek (22.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Sprawozdanie z realizacji  zadania   pn " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni" zgodnie z umową dotacji  Nr 354/2013/D/OP zawartą w dniu  30.09.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-plac zabaw przy ulicy Szkolnej w Serokomli
Dodano przez: T.Boreczek (27.11.2013)                                                                                                 czytaj więcej
W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- zrealizowano   zadanie  pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-plac zabaw przy ulicy Szkolnej w Serokomli"
MENU
INNE
Program "Na Własne Konto"
Dodano przez: T.Boreczek (03.12.2013)                                                                                                 czytaj więcej
"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Życzenia
Dodano przez: T.Boreczek (04.12.2013)                                                                                                 czytaj więcej
Życzenia Wójta Gminy Serokomla na świąteczny czas Narodzenia Chrystusa Króla
i Cały Nowy 2014 Rok.
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Dodano przez: T.Boreczek (05.12.2013)                                                                                                 czytaj więcej
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE W DNIACH 05.12.2013 - 07.12.2013 R.