MENU
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla
tel./fax 25-755-45-02
INNE
Urząd Gminy Serokomla
  ul. Warszawska 21
  21-413 Serokomla
  tel/fax : (25) 755-45-02
  e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl
  www.gminaserokomla.pl

Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.45 - 15.45

Dane do faktury VAT
Gmina Serokomla
NIP: 825-208-00-37
REGON: 711582470


Urząd Gminy Serokomla
NIP:
825-14-06-123
REGON: 000540618

Numer konta:
   BS Krzywda O/Serokomla
   98 9203 0002 0020 0035 2000 0020

KONTAKT