MENU
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla
tel./fax 25-755-45-02
INNE

PRACOWNICY URZĘDU GMINY SEROKOMLA
Wójt Gminy Krzysztof Stępniak
Zastępca Wójta Aneta Mazur
Sekretarz Gminy Teresa Ponikowska
Skarbnik Gminy Joanna Chojęta
Stanowisko ds. księgowo - finansowych w oświacie Jadwiga Szymanek
Stanowisko ds. księgowo - kadrowych w oświacie Bożena Szymanek
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej rolnictwa, drogownictwa i zamówień publicznych Ryszard Kaszubski
Informatyk Tomasz Boreczek
Stanowisko ds. informatyczno - biurowych Paweł Jasiński
Stanowisko ds. obsługi  organów Gminy Justyna Chojęta
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Barbara Chaber
Stanowisko ds. inwestycyjnych promocji gminy i kadr Aneta Mazur
Urząd Stanu Cywilnego Halina Ponikowska
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Anna Abramczuk
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Magdalena Więsek
Stanowisko ds. obsługi kasowej Genowefa Witek
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Anna Nakonieczna
Archiwista, Stypendia uczniowskie Bożena Tureczek
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Justyna Chachaj